Certyfikaty i współpraca

17.05.2021

Od początku swojej działalności rozumiemy, jak ważne w działalności są ciągły rozwój i zdobywanie nowych umiejętności, ale również współpraca. I choć liczba certyfikatów i uczęszczanych szkoleń ciągnie się bardzo długo, poniżej znajduje się lista najważniejszych z nich.

Certyfikaty i współpraca

Certyfikat Księgowego wydany przez Ministra Finansów

Certyfikat ten stanowi potwierdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu:

  • księgowości,
  • rachunkowości,
  • prawa podatkowego,
  • płac i ubezpieczeń społecznych,
  • organizacji usług księgowych,
  • podstaw prawnych działalności gospodarczej,
  • etyki zawodowej w prowadzeniu ksiąg rachunkowych i podatkowych.

Dodatkowo szkolenie w ramach tego certyfikatu przeznacza określony czas na rozwinięcie umiejętności miękkich, m.in. komunikowania się i prezentowania informacji.

Co ważne certyfikat ten nie jest otrzymywany dożywotnio. Jednym z warunków jego otrzymania i utrzymania jest ciągłe dokształcanie z nowych przepisów w wymiarze minimum 20 godzin rocznie.


Certyfikaty i współpraca

Ukończenie kursu samodzielny księgowy w ramach projektu pt. „Księgowy na wagę złota”

Projekt realizowany przez Agencję – Ciągłego Kształcenia i Doskonalenia Sp. z o.o. w latach 2007-2013, jako przygotowanie dla wykształconych księgowych do samodzielnego wykonywania zawodu księgowego.

Kurs został ukończony przeze mnie w poprzednim zakładzie pracy, gdzie przygotował mnie do objęcia pozycji Głównej Księgowej. Jednakże wiedza i doświadczenia, które zostały zaprezentowane w czasie jego trwania przyczyniły się również do rozwoju umiejętności pozwalających na otworzenie własnej działalności w sektorze usług księgowych.


Certyfikaty i współpraca

Stowarzyszenie Współpracujących Biur Księgowych

Na biurach rachunkowych jak i samych księgowych spoczywa ogromna odpowiedzialność. Niejednokrotnie to one udzielają przedsiębiorcom informacji dotyczących obecnych przepisów prawa czy zasad prowadzenia działalności.

W celu zjednoczenia, wsparcia, ale przede wszystkim wymiany doświadczeń pomiędzy księgowymi z terenu całego kraju w 2015 roku powstało Stowarzyszenie Współpracujących Biur Księgowych.

Stowarzyszenie to również opracowuje wspólne standardy świadczonych usług, które mają na celu zwiększenie ich jakości, ale również unikanie błędów. A zatem klienci biur należących do SWBR mogą liczyć nie tylko na realną obsługę księgową oraz indywidualne traktowanie, ale również mają pewność, że kompetencje opiekuna księgowego nie ograniczają się do wiedzy przekazywanej w ramach studiów oraz szkoleń w pojedynczym biurze rachunkowym, a sięgają doświadczeń z terenu całej Polski.


Certyfikaty i współpraca

Ogólnopolska Sieć Certyfikowanych Biur Rachunkowych